Manuele lymfedrainage

Veel  (sport)masseurs kampen met het probleem dat de klassieke (sport) massage een contra- indicatie kent, bijvoorbeeld bij zwelling en oedeem.

Oedeem (lymfeoedeem, veneusoedeem of lipooedeem) is een toename van vocht. Het vocht kan zich ophopen omdat er een storing zit in het lymfesysteem. Het lymfesyteem kan worden aangetast doordat er een verwijdering is van de klieren, een onderbreking van de banen door een operatie of trauma of door een slecht functionerend aangeboren systeem is de doorgang om vocht af te voeren gestremd. Hierdoor ontstaat niet alleen zwelling maar heeft dit vervuilde interne millieu ook gevolgen voor het algemeen functioneren van het lichaam. 

Manuele lymfedrainage richt zich specifiek op de bevordering van de vochtafvoer in het lichaam, zonder daarbij de toevoer (circulatie en filtratie) aan te zetten. Hierin schuilt de kracht van deze soms onderschatte, zachte massagevorm. 


Doelstelling van manuele lymfedrainage:

Lymfestroom bevorderen

Activiteit lymfeknopen stimuleren (reinigende functie voor afweer en immuniteit)

Herstellen van het evenwicht in de cellen. 


Chirurgie:

Ook kunnen mensen die een operatie hebben ondergaan of er één moeten ondergaan, met MLD behandeld worden.

Het voordeel van MLD voor en na een operatie is dat afvalstoffen en eventuele overblijfselen van een narcose sneller kunnen worden afgevoerd waardoor het lichaam zich sneller herstelt. 


Lymfetaping:

Er kan gekozen worden om de behandeling een extra impuls te geven door middel van lymfetaping. Dit zorgt voor een extra drainage vanuit het probleemgebied naar het desbetreffende afvoergebied van de lymfe. 


Littekenbehandeling:

Door een speciale manier van lymfetaping kunnen oudere en recente littekens behandeld worden, waardoor ze weer zacht en wat minder prominent te zien zijn.


Overige indicaties:

Zwellingen tgv een operatie of ongeluk

Verstuikingen of bloeduitstortingen

Ziekte van Crohn

Hoofdpijn spanningsklachten

Dystrofiën

Stuwingsklachten bij zwangerschap (Pre- en postnataal) 


Contra indicaties:

Acute infecties

Acute trombose

Tuberculose

 Klik hier voor de tarieven  


N.B. Er wordt een vragenlijst met u doorgenomen voordat de behandeling start.