Bekkenontspanning


Mensen die last hebben van lage rugklachten kunnen door middel van bekkenontspanning een behoorlijke verlichting krijgen, door de diepe en intensieve technieken die behalve op spier en botstructuur ook op ligamentair en fasciaal niveau zullen plaatsvinden.

Voor vrouwen die een zware zwangerschap hebben gehad en die te maken hebben gehad met een bekken instabiliteit is dit aan te bevelen.

U kunt een behandelplan verwachten met voorstellen om thuis te oefenen en met afspraken over een wat langer traject.


 Klik hier voor de tarieven